БАЙЦОВЕ

За индустриална употреба, както и специално

разработени за дома и градината.

БАЙЦОВЕ

За индустриална употреба, както и специално

разработени за дома и градината.

Универсални байцове-концентрати

Висококонцентрирани байцове, които могат да бъдат разреждани с вода или органичен разредител в съотношения 1:6, 1:12 или други до постигане на желан нюанс. С тях могат да бъдат тонирани грундове или лакове.

Байцове на основата на разредител

Богата гама от основни цветове и цветове имитиращи дървесни видове по каталог или мостра.

Байцове на водна основа с изравняващ ефект

Богата гама по каталог или мостра, с които с лекота се постига равномерно покритие на
цвета.