ЗА АВТОМОБИЛИ

Различни камери за шлайфане, боядисване

и сушене за автомобилни превозни средства.

ЗА АВТОМОБИЛИ

Различни камери за шлайфане, боядисване

и сушене за автомобилни превозни средства.

Камери LAGOS

Автомобилните камери за боядисване на автомобили LAGOS са произведени от висококачествени материали. Подходящи са както за водоразтворими, така и за конвенционални бои. Камерите “LAGOS” имат изключително висока степен на филтриране на въздушния поток до 98% по норма ASHRAE, което осигурява чиста работна среда. Вградения топлообменник позволява избор на подходяща температура както в процеса на боядисване, така и на сушене. Изключително лесни за поддръжка

Мобилна камера „Paint TROTTER all in one“

Мобилната камера „Paint TROTTER all in one“ е интегрално решение за авторепаратурни работи върху ограничени работни повърхности. Тя осигурява максимално удобство при шлайфане, боядисване и сушене, тъй като съдържа в себе си всичко необходимо за извършване на бояджийска работа:
– отделение за всички необходими инструменти и материали – подходящо осветление
– вентилационна система с филтри, която осигурява чиста среда при работа върху обработваната повърхност и не позволява пръски и изпарения да замърсяват общата среда в помещението, в което се използва
– система за сушене с инфрачервени лъчи с електронен контрол над времето и интензитета на работа

Мобилна камера „Paint TROTTER refinish“

Мобилната камера за боядисване на автомобили „PaintTROTTER Refinish“ е лесна за монтаж. Не повече от 30 мин. са достатъчни за да бъде пусната в действие. Тя осигурява: – затворено пространство за работа, което предотвратява разливане и замърсяване на общото помещение – специална система за вентилация и циркулация на въздуха, с които се постига чиста работна среда върху обработваната повърхност и не се позволява разпространението на пръски и изпарения в общото работно помещение – осветление, което дава възможност за отлична видимост на работната повърхност без сенки – възможност за сушене с инфрачервени лъчи с електронен контрол на времето и интензитета на работа

Мобилна камера „Sky TROTTER“

Репаратурни работи по вагони, автобуси и други големи превозни средства без необходимост от големи и скъпи индустриални камери са възможни с мобилната камера Sky TROTTER. Мобилната камера Sky TROTTER е перфектно решение за ремонтни депа, тъй като позволява да се осъществяват малки репаратурни работи с минимални усилия и средства. Боядисването се извършва чрез движещата се по продължение на превозното средство мобилна камера Sky TROTTER. С нея може да се достигне всяко място по превозното средство за броени минути