Гъби за полиране

Полирпасти

Системата за полиране Norton разполага с 3 вида полирпасти.