Набразден метал/Brushed Metal

Повърхност от трептяща светлина и фини тъмни линии

Набраздена стомана
Brushed Steel

Набразден стар бронз
Brushed Old Bronze

Набраздено червено желязо
Brushed Reddish Iron

Набразден месинг
Brushed Brass

 

Набразден бронз
Brushed Bronze

 

Набразден червен бронз
Brushed Reddish Bronze