Ръждиви нюанси/Rusty Shades

 

Несъмнената красота на ръждата, патинирана с история

Кортен/AX.01 Corten

corten

Ръждива сплав/Rusty Alloy

rusty_alloy

Ръждиво желязо/Rusty Iron

rusty_iron

Слънчева ръжда/Sunny Rust

sunny_rust