Бояджийски камери

Специализираната мебелна камера (шприц камера) съчетава в себе си две изключително важни за едно производство функции. В нея едновременно може да се лакират (боядисват) детайли и да се сушат вече лакирани такива. По този начин се спестяват производствени площи и се ускорява работния процес (по-висока производителност).
Камерите “LAGOS” имат изключително висока степен на филтриране на въздушния поток до 98% по норма ASHRAE, което осигурява чиста работна среда. Това, в комбинация с правилно изчисленото и добре разпределено осветление, дава възможност за нанасяне на висок гланц (high gloss). Вграденият топлообменик позволява избор на подходяща температура както в процеса на боядисване, така и на сушене.
МВМ ООД предлага подготвителни (шлайф) зони, аспирационни стени и бояджийски камери за мебелната промишленост, за боядисване на автомобили и за индустрията на Equipos Lagos SA.
През 2017 г. МВМ ООД осъществи първите 2 проекта на територия на България с бояджийски камери с новия подобрен дизайн на Equipos Lagos SA.

Шлайф зони

Шлайф зоната е иделното решение за шлайфане на различни по размер и геометрия детайли. Тя осигурява лесна поддръжка на чистотата в работното помещение и безопасни условия на труд.

Аспирационни стени

 

Аспирационната стена е насочена основно към малки и средни производства. Предназначена е за нанасяне на байц, грунд, лак както и матови бои. Тя осигурява ефективно отвеждане на обазувания в процеса на шприцване овърспрей. В комбинация с активния си под помага за лесна поддръжка на чистотата в работотно помещение и постигане на високо качество при лакиране.