Alpha Brush е основана през 1990г. в Дания и е добре известна в дървообработващата и мебелна промишленост с креативните си решения в областта на шлайфането. В резултат на дълго и интензивно сътрудничество с водещи производители на мебели Alpha Brush е развила уникална, високоефективна и гъвкава технология за шлайфане, която намира приложение в двете разработени системи – лентова и uniflex.

През 2003г. Alpha Brush представя в САЩ първата си шлайфмашина, проектирана и патентована от г-н Пол Лъндъм, собственик на компанията. Оттогава машините на Alpha Brush се развиват и уствършенстват, за да предлагат най-добрите решения за професионалистите – производители на мебели.