Industrias Quimicas Masquelack e компания, която расте и се развива от 1978г. в областта на производството на бои, лакове и техните компоненти – катализатори и разредители. Производствената й база е разположена в Masquefa, в непосредствена близост до Барселона, Испания. Философията на компанията от самото й създаване е да произвежда продукти за повърхностна обработка на дърво с характеристики, които излизат отвъд пазарните стандарти с ясната цел – с всеки изминал ден да бъдат все по-конкурентноспособни в такъв труден сектор като финишната обработка на дърво.

Компанията е сертифицирана по ISO 9002. – Модел за осигуряване на качеството при производството, монтажа и обслужването през 1998г. Сертификацията е част от дългосрочна програма за стандартизиране на всички функции на компанията, които имат отношение към качеството, околната среда и безопасността. Тя гарантира стабилност в качеството и стимулира новаторската и развойната дейност. Сертификацията по безпристрастен начин представя компанията и качеството на нейната работа пред клиенти, които не я познават отблизо и в дълбочина